Sunday, March 2, 2008

தோழமைகளுக்கு வணக்கம்

எங்களை பற்றி..
ஒன்றுமே இல்லை..
பூமிக்கு வெளியே நின்று அதை புரட்டி போட இடம் தேடி கொண்டு இருப்பவர்கள்....
அநியாயங்களை கண்டு, குமுறினாலும், கொந்தளித்தாலும், ஒன்றுமே செய்ய முடியாமல் செல்லும் சராசரியினர்..
கோபங்களை பதிவிலாவது காட்டுவோமே....
இந்த பூமிபந்தின் கீழ் அனைத்தும் விமர்சனத்துக்கு உரியவைகளே...
நாங்களும்...
நீங்களும்...
அவைகளும்...
அதுகளும்.....
நன்றி
*மோதிப்பார் குழுவினர்*.

1 comment:

Anonymous said...

வாழ்த்துக்கள்